WIĘCEJ NIŻ TYLKO BITY I BAJTY

Fascynujący świat cyfrowej transformacji

Digitalizacja to znacznie więcej niż tylko techniczny proces przekształcania sygnałów analogowych w cyfry binarne. W kontekście transformacji cyfrowej opisuje ona również zjawiska i procesy społeczne, z których korzystają te technologie. Projekty modernizacji cyfrowej są bardziej intensywne niż tradycyjne projekty IT, takie jak aktualizacja oprogramowania czy rozbudowa serwerów. Dla mnie transformacja cyfrowa oznacza przeniesienie komunikacji, metod pracy, technologii i narzędzi na wyższy poziom wydajności i produktywności. Chodzi o wykorzystanie pełnego potencjału digitalizacji do zmiany, ulepszenia firm i społeczeństwa

JASNE DEFINICJE NOWYCH RÓL

Jak firmy mogą przyspieszyć rozwój swoich pracowników

Większość osób ma wątpliwości co do zmian w swoim miejscu pracy, ale cyfryzacja jest niezbędna dla nowoczesnych środowisk pracy. Bez niej pracownicy znacznie zwolniliby wykonywanie codziennych zadań, takich jak wysyłanie e-maili, rozmowy telefoniczne i drukowanie umów. Brak technologii cyfrowych może również prowadzić do marnowania czasu na szkolenia pracowników. Innym ważnym powodem wprowadzenia digitalizacji jest często brak rozumienia potrzeb pracowników przez kierownictwo oraz słaba lub brakująca komunikacja między działami. Jeśli dane nie są skutecznie udostępniane między działami, strategia firmy nie może być skutecznie realizowana. Aby wspierać tę zmianę i przyspieszyć postęp pracowników, firmy powinny korzystać z dostępnych zasobów i oferować programy szkoleniowe online oraz inne formy dzielenia się wiedzą.

shade_54499e4

Z BIEŻĄCEGO STANU DO STANU DOCELOWEGO

Znajdź motywację

Zawsze warto poszerzać swoje horyzonty i odkrywać nowe pasje. Dlaczego? Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, nasza natura jest zaprogramowana do ciągłej zmiany. Może być trudno zaakceptować fakt, że musimy stale dostosowywać się do nowych sytuacji i wyzwań, ale właśnie w tym tkwi siła rozwoju. Patrząc na nasze ciało zauważamy niesamowitą zdolność adaptacji. Cały czas zachodzą w nim przemiany - zarówno widoczne gołym okiem jak i te ukryte na poziomie komórkowym...

shade_54499e4

Dane i informacje

Dane są ciągiem bajtów, z którymi nie masz wiele do zrobienia, jeśli nie wiesz, jak je interpretować. Dopiero poprawne odczytanie (odkodowanie) pozwoli Ci wydobyć informacje. Musisz również wiedzieć, jak je właściwie odczytać.

Technologia

Pojawienie się nowych technologii może rewolucjonizować różne dziedziny i często otwierać zupełnie nowe perspektywy. W ten sposób technologia staje się istotną siłą napędową postępu i zmian.

Narzędzia

Power BI jest doskonałym narzędziem do tworzenia raportów oraz analizy danych.

Metody cyfrowej zmiany

Pposiadanie wiedzy o tym, jak prawidłowo używać technologii i narzędzi pozwala nam maksymalizować wszystkie możliwości i korzyści wynikające z ich stosowania.

Komunikacja i otwartość umysłu

Technologia często wymaga współpracy i wymiany pomysłów między różnymi osobami lub zespołami. Komunikacja jest niezbędna do skutecznej pracy zespołowej i osiągnięcia wspólnego celu.

Skontaktuj się